Hüküm ve Koşullar

HÜKÜM VE KOŞULLAR
1.Genel; Kullanmakta olduğunuz web sitesi www.jagerdiamond.com üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan hüküm ve koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Jager Diamond sorumlu değildir.
Jager Diamond sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
jagerdiamond.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
jagerdiamond.com un, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Jager Diamond’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Jager Diamond, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bu internet sitesi ‘jagerdiamond.com'un  kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. jagerdiamond.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
jagerdiamond.com bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, jagerdiamond markası ve diğer markalar, www.jagerdiamond.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Jager Diamond’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
İşbu hüküm ve şartlarda belirlenen ve Jager Diamond tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından jagerdiamond.com hesabının gerek Jager Diamond’ı gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Jager Diamond’un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Jager Diamond, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. Ayrica, Jager Diamond internet sitesi üzerinde yer alan "Arkadasini Davet Et" uygulamasi, Istenmeyen Ticari Ileti/ “unsolicited bulk e-mail” (UCE/SPAM) gonderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanc elde edecek sekilde kullanilamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı kuponları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Jager Diamond ‘ın bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
2.Satış ve Teslimata İlişkin; Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri (eğer kargo ücreti varsa) alıcılar tarafından ödenecektir.
Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
Sipariş ettiğiniz bir ürün stokta yok ise, bir Jager Diamond yetkilisi tarafından bilgilendirileceksiniz.
Siparişiniz ile ilgili kişiye özel sipariş oluşturmak isterseniz, siparişiniz öncesinde [email protected] adresinden Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilir veya +90 532 292 3496 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 10 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
Satın Alınan Ürünün Bedeli Ödenmez ise; Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı ile Yapılan Alışverişler; Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün Süresinde Teslim Edilemez İse; Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 7 iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 7 iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Ancak bankanın alıcının hesabına ücret aktarımı banka sorumluluğundadır.
Alıcının Ürünü Kontrol Etme Yükümlülüğü; Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
3.Cayma Hakkı; ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ, İptal,İade YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/ÜNVANI: Jager Diamond Kuyumculuk LTD STI
Adres: 
Eposta: [email protected]
Tel: 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' nın yukarıda yer alan iletişim bilgilerine  yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması, hiçbir surette kullanılmamış olması ve kullanılmış olarak kabul edilmesi için hiçbir sebep bulunmaması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. 
Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, etiketi varsa standart aksesuarları ve faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Aksi halde cayma hakkı kullanılmamış sayılacaktır.
SATICI cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tahsil edilen ödemeleri ALICI’ nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.
Süresi içerisinde cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.
ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda ürünün orijinal boyutu ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılarak özel olarak hazırlanan ya da tasarlanan ürünlerde, etiketi, ambalajı ya da kutusu hasara uğramış ürünlerde, yeniden satışı mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. 

4.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

5.İPTAL& İADE
İade taleplerinizi [email protected] adresine mail yoluyla iletebilir veya web sitemizde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
Jager Diamond’dan satın almış olduğunuz ürünü 14 gün içinde, yeni ve kullanılmamış bir biçimde, tüm koruyucu malzemeleri ve etiketleriyle birlikte iade edebilir veya değiştirebilirsiniz. İade/değişim ürünlerinizin taahhütlü olarak tarafımıza göndermenizi öneririz. Ürünler Jager Diamond tarafından teslim alınana kadar müşteri sorumluluğundadır ve iade/değişim ücretleri müşteriye aittir. Teslimatta kaybolması halinde sorumluluk kabul edilmemektedir. İadeniz alındıktan ve incelendikten sonra, iade edilen ürünü teslim aldığımızı bildiren bir e-posta tarafınıza iletilir.
İade edilen ürün bize ulaştığı andan itibaren 10 gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından yapılmaktadır. Bu sürede firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır. Siparişiniz ile ilgili "İptal Edildi” uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel kredi kartınıza veya havale yaptığınız bankanıza iade edilmektedir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir.
Ürünün fatura tarihi 14 günü geçmemiş, etiketleri sökülmemiş ve kullanılmamış, yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ve orijinal formunu koruyor olmaları gerekmektedir. Bu koşullara uymayan ürünlerin iade veya değişimi yapılamamaktadır.  Ayrıca özel üretim ürünler, özel ölçüye göre kişiye özel üretilen tüm yüzükler ve mağazamızdan peşin satımlarda satışa konu mallarda herhangi bir ayıp yoksa tüketicilerin değişim veya iade etme hakkı bulunmamaktadır.
jagerdiamond.com. dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

İade/Değişim Adresi
İade/değişim ürününüzü aşağıdaki adrese kargo ile gönderebilirsiniz:
Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak No:38
Jager Diamond Fatih / İstanbul, Türkiye

6.Garanti Hakkında;
Satın alınan tüm Jager Diamond tasarımlarında, sizlere süresiz onarım hizmeti sunmaktayız. Satış sonrası hizmetlerimiz; cila, radoj, bakım ve onarımını içerir. Bakım hizmetinden yararlanmak için Jager Diamond mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Bakım gerektiren ürününüz teslim alındıktan sonra atölyemize gönderilir. Mücevherleriniz atölyemizde değerlendirilir ve onarım ücreti tarafınıza bildirilir. Ücreti kabul ettiğiniz takdirde onarım süreci başlatılır. Onarımlar bireysel olarak değerlendirilir ve tamamlanmaları ortalama 1 hafta sürebilmektedir.
Onarım tamamlandıktan ve kalite kontrolleri yapıldıktan sonra ürünleriniz teslim ettiğiniz Jager Diamond mağazasına geri teslim edilir. Satış personelimiz onarımı yapılan ürününüzün hazır olduğunu bildirmek için sizinle iletişime geçecektir.

Garanti Kapsamında Olmayan Durumlar / Garantimizden İstisnalar:
Jager Diamond tarafından tasarlanan bir mücevher, farklı bir kuyumcu tarafından tadilat gördüğü takdirde,
 Üründe kullanıcı hatasından kaynaklanan herhangi bir kayıp, deformasyon veya hasar olması durumunda,
Pırlanta, yakut, zümrüt, safir, vb. tek taşların kaybı durumunda ürünleriniz Jager Diamond garantisi kapsamında değildir.
Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa müşteri hizmetlerimizle [email protected] adresinden iletişime geçebilir veya +90 532 292 3496 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Loading...